top of page

​Quy tắc bảo mật

ANTA và các công ty liên kết cũng như các công ty liên kết của ANTA trên toàn thế giới (gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) công nhận và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo thông báo về quyền riêng tư này và tuân thủ Quy định và luật bảo vệ dữ liệu có liên quan. Thông báo này cung cấp cho bạn thông tin cần thiết về quyền và nghĩa vụ của bạn, đồng thời giải thích cách thức, lý do và thời điểm chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập 

1.1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân bằng cách sử dụng các biểu mẫu trực tuyến được cung cấp trên Trang web hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc các phương tiện khác. Điều này bao gồm, ví dụ, điền vào biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi” trên Trang web của chúng tôi hoặc khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi để nhận các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm: địa chỉ email, tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, tên công ty, địa chỉ công ty, chức danh, thông tin tài khoản và bất kỳ cập nhật nào đối với thông tin được cung cấp cho chúng tôi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi cần một số loại thông tin nhất định để có thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi những thông tin đó hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó, bạn có thể không truy cập được các dịch vụ của chúng tôi nữa.

1.2. Thông tin chúng tôi có thể thu thập về bạn

Mỗi lần bạn truy cập Trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập bất kỳ thông tin nào sau đây:

Thông tin kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với internet, tên miền và quốc gia yêu cầu thông tin, các tệp được yêu cầu, loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản plug-in của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng; và Thông tin về lượt truy cập của bạn, bao gồm luồng nhấp chuột đầy đủ của Trình định vị tài nguyên thống nhất (URL) đến, thông qua và từ trang web của chúng tôi (bao gồm ngày và giờ), thời lượng truy cập vào các trang nhất định, thông tin tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và chuột- overs) và các phương pháp được sử dụng để duyệt khỏi trang.

1.3. Thông tin chúng tôi có thể nhận được từ các nguồn khác

Chúng tôi sẽ nhận được thông tin về bạn nếu:

Bạn có được các dịch vụ của chúng tôi thông qua một trong những đại lý hoặc đối tác của chúng tôi. Các loại thông tin mà chúng tôi có thể nhận được giống như thông tin mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi được nêu chi tiết trong phần 1.1 ở trên. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trang web nào khác mà chúng tôi điều hành hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi thu thập dữ liệu đó rằng dữ liệu đó có thể được chia sẻ nội bộ và kết hợp với dữ liệu được thu thập trên Trang web. Chúng tôi có thể làm việc với các bên thứ ba (ví dụ, bao gồm các nhà cung cấp thông tin tìm kiếm và phân tích) và có thể nhận thông tin về bạn từ họ.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi hoặc bên xử lý dữ liệu bên thứ ba thay mặt chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ Thông tin cá nhân được liệt kê ở trên để cho phép bạn nhận các dịch vụ mà bạn hoặc công ty của bạn đã ký hợp đồng với chúng tôi và/hoặc vì dịch vụ đó nằm trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi để xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Cụ thể, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn vì những lý do sau:

 • Để đăng ký cho bạn các dịch vụ của chúng tôi

 • Để gán mật khẩu

 • Để đảm bảo rằng nội dung từ Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn

 • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc chúng tôi cảm thấy bạn có thể quan tâm, chỉ khi bạn đồng ý được liên hệ cho các mục đích đó

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi

 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác, chẳng hạn như “Trò chuyện trực tiếp”, khi bạn chọn làm như vậy

 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho bạn về các khoản phí và lệ phí của chúng tôi

 • Để cung cấp (các) dịch vụ mà bạn đã yêu cầu

 • Để cho phép bạn truy cập và sử dụng Trang web và đăng ký tài khoản

 • Để thực hiện các hoạt động vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như truy đòi nợ, đảm bảo tính bảo mật cho các dịch vụ và Trang web của chúng tôi

 • Để xác minh danh tính của bạn nhằm ngăn chặn và phát hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào

 • Để thực hiện phân tích thống kê và nghiên cứu

 • Với mục đích cải thiện và duy trì Trang web của chúng tôi, chuẩn bị báo cáo hoặc tổng hợp số liệu thống kê để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Những chi tiết như vậy sẽ được ẩn danh trong chừng mực hợp lý có thể và bạn sẽ không thể nhận dạng được bạn từ dữ liệu được thu thập

 • Để thực hiện hành động khác mà bạn yêu cầu khi bạn cung cấp thông tin

Chính sách bảo mật cho Anta Bao Mau

Chính sách bảo mật này điều chỉnh việc sử dụng của bạn cho Anta Bao Mau ("Ứng Dụng") trên thiết bị di động.

Thông tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau khi bạn sử dụng Ứng Dụng:

 • Vị trí của thiết bị của bạn để cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí

 • Các nhận dạng độc nhất của thiết bị của bạn, chẳng hạn như ID thiết bị và địa chỉ IP, để cải thiện chất lượng Ứng Dụng và ngăn chặn gian lận

 • Thông tin về cách bạn sử dụng Ứng Dụng, chẳng hạn như tần suất sử dụng, các tính năng bạn sử dụng thường xuyên nhất và các báo cáo lỗi, để cải thiện Ứng Dụng và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập theo các cách sau:

 • Để cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí, để hiển thị vị trí xe buýt cho người điều hành xe buýt, cha mẹ học sinh.

 • Để cải thiện chất lượng của Ứng Dụng, bao gồm các sửa lỗi và cải tiến tính năng

 • Để ngăn chặn gian lận và lạm dụng Ứng Dụng

 • Để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ trong các trường hợp sau:

 • Với sự cho phép rõ ràng của bạn

 • Trong trả lời yêu cầu hợp lệ của pháp luật, chẳng hạn như một lệnh của tòa án hoặc một lệnh truy tìm

 • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác

 • Trong kết nối với một sáp nhập, thâu tóm hoặc bán của doanh nghiệp của chúng tôi

Chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà không có sự đồng ý của bạn, ngoài các mục đích được chỉ định trong thông báo này hoặc khi có yêu cầu pháp lý. 

Các biện pháp bảo vệ

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi thực hiện mọi biện pháp và biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ bạn và thông tin của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép và có sẵn một số lớp biện pháp bảo mật, bao gồm:

 • SSL

 • Mã hóa

 • Bút danh

 • Thực hành

 • Sự hạn chế

 • IT

 • Xác thực

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ và Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư của mình trong tương lai sẽ được đăng trên Trang web của chúng tôi và, nếu thích hợp, sẽ được thông báo cho bạn qua email.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này hoặc việc chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân trên trang web này, vui lòng gửi cho chúng tôi câu hỏi hoặc nhận xét của bạn như được nêu trong phần bên dưới

bottom of page